Ochrana proti vzlínající vlhkosti (Xypex a Sikkaton)

Podzemní stavby se často potýkají se vzlínající vlhkostí pronikající betonovou konstrukcí. Následkem toho jsou často mokré podlahy a zdi ve sklepeních, kanalizačních strukturách a dalších objektech stavěných z betonu. Na našem trhu existují příměsi do betonu a nátěry využívané u již hotových staveb. Fungují na principu reakce aktivních součástí s vodou, čímž vytvářejí krystaly se schopností prorůstat […]