Ochrana proti vzlínající vlhkosti (Xypex a Sikkaton)

Podzemní stavby se často potýkají se vzlínající vlhkostí pronikající betonovou konstrukcí. Následkem toho jsou často mokré podlahy a zdi ve sklepeních, kanalizačních strukturách a dalších objektech stavěných z betonu. Na našem trhu existují příměsi do betonu a nátěry využívané u již hotových staveb. Fungují na principu reakce aktivních součástí s vodou, čímž vytvářejí krystaly se schopností prorůstat do samotné struktury betonu. Čím více vlhkosti se v betonu nachází, tím je izolace účinnější. Po aplikaci je nutné beton vlhčit, aby mohla krystalizace proběhnout v plné míře.

Hydroizolace pomocí krystalizace jsou u nás nejčastěji prováděny dvěma konkurenčními výrobky: Xypexem a Sikkatonem.  Co do schopnosti izolovat proti vodě jsou shodné (Xypex je však podstatně dražší). Používají se nejen pro izolaci základové desky u nových i starších staveb, ale i u vodních nádrží, septiků a kanalizací. Krystalická hydroizolace je mechanicky neporušitelná, prodlužuje životnost betonových konstrukcí, izoluje také proti ropným produktům, zaceluje trhliny do 0,4 mm.

Nepříjemné následky vlhkosti je vhodné odstranit pomocí sanace vlhkého zdiva, která umožňuje zdivu dýchat a vysychat a zajistí příjemné prostředí bez škodlivých plísní a vlhkosti.