Modulové kotolne od Hargassneru už aj s podporou solárneho ohrevu

Moderné kotly na biomasu sú ekologické, ale vzhľadom na stále sa sprísňujúce sa legislatívne požiadavky na kvalitu ovzdušia, predsa len emitujú nežiadúce látky. Pre ich priblíženie sa k bez emisným zdrojom je vynikajúcim krokom inštalácia solárnej podpory. Onedlho by sa kombinácia so slnečnými kolektormi dokonca mohla stáť štandardom pre všetky modulové aj klasické zdroje tepla bez možnosti voľby. Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., v súlade s týmto trendom, vlani inštaloval prvú modulovú kotolňu na biomasu osadenú slnečnými kolektormi. Informuje o tom vedúci technického úseku THERMO|SOLARU Ondrej Dobrocký.

Komplexné riešenia pre väčšie objekty

,,Materská firma THERMO|SOLARU, rakúska spoločnosť HARGASSNER vyrába a dodáva okrem samotných kotlov na biomasu aj komplexné riešenia pre objekty, kde z dispozičného alebo iného hľadiska nie je možné umiestniť kotly priamo do objektu. Sú to modulové kotolne, ktoré je možné inštalovať ako samostatne stojace objekty mimo budovu, pre ktorú je dodávané teplo,“ vysvetľuje O.Dobrocký.

Dodáva, že v železobetónových prefabrikovaných kontajneroch je inštalovaná kompletná technológia kotlov aj so zásobníkom paliva a dopravného systému paliva. Pripojenie k budove je následne riešené cez energo kanál, v ktorom sú podľa projektovej dokumentácie inštalované potrebné potrubné rozvody vykurovacieho systému objektu. Podľa požiadaviek zákazníka je možné tieto modulové kotolne dodávať v kaskádach kotlov až do celkového výkonu viac ako 1,5MW.

Prvá modulová kotolňa so 14 slnečnými kolektormi už slúži

,,V minulom roku bola inštalovaná prvá modulová kotolňa osadená aj s kolektormi od THERMO|SOLARU Žiar. Konkrétne išlo o systém 14ks kolektorov TS 300. Kolektory zabezpečujú podporu ohrevu vody, ide najmä o letné a prechodné obdobia s vyššou intenzitou slnečného žiarenia. Kolektory tým šetria palivo a tiež samotné kotly, keďže tie nemusia pracovať v plnej prevádzke. Vzhľadom na fakt, že kolektory sú jedným z mála bez emisných zdrojov energie znižujú produkciu CO2 do ovzdušia z celého zdroja,“ konštatuje O.Dobrocký.

Upozorňuje na to, že po viac ako ročnej prevádzke tejto prvej kotolne so solárnou podporou ohrevu vody bolo rozhodnuté, že solárny ohrev bude zaradený ako voliteľná opcia do sortimentu vybavenia modulových kotolní. ,,S ohľadom na stále viac sprísňujúce sa legislatívne požiadavky na kvalitu ovzdušia a tým aj potreby inštalácie bez emisných zdrojov energie predpokladáme, že bude čoskoro solárna podpora inštalovaná ako štandard na všetky modulové aj klasické zdroje tepla bez možnosti voľby,“ dodáva.

Biomasa forever

Záujem o biomasu na Slovensku za posledné dva roky značne stúpol a to vo všetkých segmentoch, či už ide o pelety, drevenú štiepku, alebo kusové drevo. Zvýšenému záujmu o spaľovacie  zariadenia čelí aj THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. Postupne uvádza do prevádzky po celom Slovensku kotly na jednotlivé druhy biomasy, ale aj kombinované kotly. Tie sa tešia obľube hlavne na vidieku, lebo kombinujú výhody pri viacerých druhov paliva (cenové, dostupnosti, komfortu prevádzky, nočný režim). THERMO|SOLAR práve taký uviedol vlani do prevádzky v rodinnom dome v Lokci. Je na kusové drevo a pelety.

Kombikotol Neo-HV 20 kW / Nano PK 20 kW predstavuje vlastne dva samostatné kotly s jedným ovládaním. NEO-HV je drevosplynujúci s tepelným výkonom 20 kW a NANO-PK je na drevné pelety s tepelným výkonom 20kW. Zároveň je kotol na drevné pelety napojený na silo na pelety, osadené v priestore kotolne. Silo na pelety má kapacitu 5,2 tony, čo pri kombinovanej prevádzke s kusovým drevom môže postačovať na 2 vykurovacie sezóny, čiže plnenie sila stačí každý druhý rok. K zostave je aj akumulačná nádoba s objemom 2000 l. Reguláciou sa riadia 3 vykurovacie okruhy a 2 zásobníky teplej vody. Celé je to s diaľkovým prístupom cez aplikáciu v mobile alebo počítači.

Zaujímavé zakázky na kotly

THERMO|SOLAR v minulom roku uviedol do prevádzky aj ďalšie zaujímavé zakázky-kotol na drevné pelety v rodinnom dome v Prochoti a na drevnú štiepku pre hotel na Prednej hore na Muránskej planine s tepelným výkonom 170 kW, či na drevné pelety pre hotel na Donovaloch – 3 kotly na biomasu s tepelným výkonom 120 kW.

THERMO|SOLAR už nie je len výrobcom slnečných kolektorov, ale výrazne prehovára aj do dodávok a montáží špičkových kotlov na biomasu od rakúskej firmy HARGASSNER i na slovenskom trhu. THERMO|SOLAR zároveň vo svojej  divízii Biomasa vyrába pre materskú firmu HARGASSNER aj niektoré súčiastky pre kotly, vrátane elektrorozvádzačov.

Rýchla realizácia rodinného domu -za deň môžete byť pripojení

Príkladom modernosti  je aj realizácia rodinného domu v Prochoti. Firma počas jedného dňa  doviezla kotol na drevné pelety HARGASSNER SMART-PK na stavbu, zapojila ho do systému a popoludní ho už uviedli do prevádzky, spustili vykurovanie a zaškolili obsluhu. Celé to trvalo s dopojením na existujúci systém vykurovania, elektroinštalácie a dopojenia na komín cca 5 hodín.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk  alebo na tel.: +421-45-601 6080