27. slávnostné otvorenie kúpeľnej sezóny v Bardejovských Kúpeľoch

Bardejovské Kúpele, a.s. v piatok 7. júna 2024 slávnostne otvorili 27. ročník kúpeľnej sezóny. Z účasti verejnosti a zástupcov štyroch cirkví pôsobiacich v bardejovskom regióne pritom požehnali  minerálne pramene. Kúpele očakávajú dobrú sezónu, dokonca o niečo lepšiu ako bola vlani, kedy celoročná obsadenosť kúpeľov bola na úrovni takmer 64%. Informoval o tom Jaroslav Komora, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti  Bardejovské Kúpele.

,,Od roku 2020, ktorý bol poznačený covidom, kontinuálne rastieme. Akciovej spoločnosti Bardejovské Kúpele sa darí medziročne zlepšovať všetky parametre – návštevnosť, tržby i zisk. Kým ročná obsadenosť kúpeľov bola v roku 2020 pre covid iba 47%, v roku 2021 to bolo 49%, v roku 2022 bola na úrovni 62,5% a  v minulom roku 2023 takmer 64%. Rok 2024 by mohol byť  ešte lepší. Doterajší vývoj naznačuje, že je to reálne. Za prvých 5 mesiacov 2024 odhadovaná návštevnosť dosahuje cca 54%, podobne ako vlani. Za január až máj 2024 sme zaznamenali takmer 75 000 prenocovaní, z toho bol podiel samoplatcov bol cca 45%, klienti v kategórii A tvorili 45% a klienti v kategórii B cca 10%,“ ilustroval vývoj J.Komora.

Dodal, že v roku 2024 plánujú Bardejovské Kúpele, a.s. celkovú návštevnosť 239 000 prenocovaní a o niečo vyšší počet  klientov ako vlaňajších 28 774. Tržby by mali dosiahnuť viac ako 19 mil. EUR a zisk pred zdanením cca 2 mil. EUR. Prepočítaný stav zamestnancov je cca 335 a kapacita ubytovania 1112 lôžok. Podiel zahraničných klientov sa pohybuje dlhodobo okolo 5%. Najviac ich pochádza z ČR, Poľska a Ukrajiny.

Zložité covidové i pocovidové časy

,,Vzhľadom na nepriaznivý externý vývoj v posledných rokoch od covidu, cez infláciu znižujúcu kúpyschopnosť obyvateľstva, dramatický vývoj cien energií, rast cien vstupov, hlavne potravín a miezd, je pozoruhodné, že sa nám podarilo nielen udržať, ale aj zlepšiť ekonomické ukazovatele. Boli sme však nútení zvýšiť ceny pre samoplatcov i doplatky pre klientov, lebo zdravotné poisťovne nemajú vyčlenené dostatočné zdroje na reálne platby. Prezieravo pracujeme so zľavami, aby sme si zabezpečili dostatok klientov aj v menej atraktívnych mesiacoch, čo nám  umožňuje zachovať zamestnanosť  a pokryť značnú časť nákladov. V sezóne máme takmer plno a samoplatcovia nám pomáhajú generovať zisk na potrebné investície,“ vysvetlil J.Komora.

Rastúce výsledky

Rok 2023 ukončili Bardejovské Kúpele, a.s., so ziskom 1 827 469 EUR  pred zdanením

Dosiahli pritom celkové tržby vo výške 17 849 189 EUR. Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2022 bol vo výške 1,765 mil. EUR. Počet prenocovaní stúpol v roku 2023 na 230 265 čo bolo oproti roku 2022 o 4 844 osôb viacej. Spolu vlani navštívilo Bardejovské Kúpele 28 774 klientov, čo je takmer o 1 429 viac ako v roku 2022. Cca 7,5% tvorili klienti v skupine B, 45,5% tvorili samoplatcovia /domáci aj zahraniční/, zvyšok klienti v skupine A /47%. Pre porovnanie v roku 2022 zaznamenali 225 176 prenocovaní a cez 27 000 klientov, čo je takmer o 10 000 viac ako v roku 2021. Cca 13% tvorili klienti v skupine B, 42% tvorili samoplatcovia /domáci aj zahraniční/, zvyšok klienti v skupine A /45%/.

Kúpyschopnosť obyvateľstva limituje

Generálny riaditeľ Pavol Menšík, k rozvoju kúpeľov uviedol: ,,Pri svojom rozvoji sme limitovaní ekonomickým prostredím SR, ale aj dopadmi vojny na Ukrajine, sankcií voči Rusku

a zmenami štruktúry spotreby obyvateľstva. Našťastie zdravie je hodnotou, do ktorej sú naši občania i firmy ochotní investovať. Bardejovské Kúpele si udržali i v ťažkých časoch kvalifikovaný personál, čo umožňuje rozširovať liečbu a dbať na kvalitu. Pokračujeme v investíciách aby sme zabezpečili perspektívu kúpeľov v budúcnosti. Nadovšetko potrebujeme vonkajšiu ekonomickú stabilitu, aby sme si mohli plánovať a premietať externé vplyvy do našich podmienok. Využívame šance na rast v oblasti samoplatcov, rozširovanie rozsahu a kvality služieb, v kongresovej a zážitkovej turistike. Keďže naše pramene nie sú termálne, vodu na procedúry musíme ohrievať, čo nám zvyšuje náklady. Na druhej strane výnimočnosť bardejovských prameňov a stáročná tradícia kúpeľníctva nám dáva konkurenčnú výhodu a šance do budúcnosti,“ konštatoval P.Menšík.

Poukázal na to, že okrem domácej klientely je tu stále rezerva u zahraničných návštevníkov. Sľubne sa ukazujúci Izrael sa skomplikoval poslednými udalosťami v Gaze a chýba aj avizované letecké spojenie cez Poprad. Ukončenie vojny na Ukrajine by tiež pomohlo, je to overený perspektívny trh. Aj počty Čechov a Poliakov závisia na dopravnej infraštruktúre, chýbajúcich diaľniciach, letiskách a rezervách v propagácii.

,,Od tohto roku 2024 sme sa stali členom Britskej obchodnej komory, v ktorej chceme využiť svoj potenciál poskytovania well-being pobytov pre zamestnancov firiem patriacich to Britskej obchodnej komory, či pobyty zamerané na syndróm vyhorenia pre manažérov daných spoločností. Od členstva v Britskej obchodnej komore si sľubujeme v dlhodobom horizonte vytvoriť produktové balíčky pre aktívnych seniorov, ktorí sú otvorení cestovať do Európy a využiť liečebný potenciál našich prameňov a prostredia na zlepšenie fyzického,  či duševného zdravia,“ naznačil P.Menšík.

Bardejovské kúpele sa budú rozvíjať investíciami, ale aj pokračovaním v budovaní značky kráľovských kúpeľov s využitím zrekonštruovaného historického hotela Alžbeta, v ktorom sa v minulosti liečila cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi. Pomáha aj dôrazný marketing a personálna stabilita a obnova zamestnancov.

Pozastavené investície sa postupne rozbehnú

Technický riaditeľ Bardejovských kúpeľov, a. s., Jozef Bača, poznamenal: ,,Počas corona krízy boli väčšie investičné akcie pozastavené. Tempo investovania sme prispôsobili generovaniu dostatočných vlastných zdrojov na splácanie úverov. V tomto roku sa opäť rozbehli veľké investičné akcie. Najdôležitejšou investíciou je rekonštrukcia Liečebného domu Dukla (pôvodne hotel Szechényi postavený v roku 1895) a to jeho historickej časti, pod dohľadom pamiatkárov. Základný kameň sme položili 2. mája 2024 a ukončenie je plánované do 18 mesiacov. Celková investícia je plánovaná v sume 4,3 mil. EUR, vrátane DPH. Financovať sa bude z vlastných zdrojov, vrátane bankových úverov. V prvej fáze budeme rekonštruovať len historickú budovu, ktorá bude mať 64 postelí v 32 izbách. Neskôr prídu na rad depandance a celý hotel bude mať celkovú kapacitu 180 až 200 postelí.“

Dodal, že pôvodné náklady na obnovu z roku 2010 boli odhadované vo výške 12 mil. eur. Vplyvom inflácie sa táto cena navýši a keďže do kompletného dokončenia to potrvá niekoľko rokov, tak sa vopred konečná cena nedá vyčísliť.

,,Bardejovské Kúpele, a.s. sa vrátili v tomto roku k nákladnejším investíciám, ktoré boli prerušené covidom, vojnou na Ukrajine a energetickou krízou. Zrekonštruovali detskú liečebňu Valentína a liečebný dom (LD) Mier. Rozhodlo sa tak z dôvodu plánovaného zavedenia novej detskej indikácie, XXVII – detská pohybová liečba. V prvej fáze sme vybudovali v oboch objektoch bezbariérové izby a vstupy. Vo Valentíne sa vybudoval nový výťah a v Mieri sa zasa výťah musel vymeniť za väčší. Spolu zrekonštruovali na bezbariérové 2 izby vo Valentíne a 3 izby v Mieri. Tieto bezbariérové izby majú vlastnú kúpeľňu so sociálnym zariadením prispôsobenú podľa požiadaviek na pohyb osoby na vozíčku. Rozpočet rekonštrukcie bol 670 000 EUR vrátane zariadenia. Kúpele čaká ešte tento rok výmena, oprava či dobudovanie vzduchotechniky v kuchyniach v LD Astória a LD Mier. Okrem toho vymenia 2 výťahové kabíny v hoteli Ozón,“ povedal J.Bača.

Rozvojové zámery

Na najbližšie roky ešte počítajú s výstavbou 9 jamkového golfového ihriska a novými parkovacími plochami. Budúci športový areál neďaleko od vstupu do areálu kúpeľov bude mať na ploche 24 ha golfové ihrisko s 9 jamkami. Výška investície s celým zázemím predstavuje zhruba 1,2 milióna EUR, ale areál bude postavený po častiach, tak ako sa podarí vykúpiť pozemky. Pokračujú prípravné práce na svojráznu ‚šarišskú karčmu‘ v budove zvanej Karoly, ktorá má teraz štatút národnej kultúrnej pamiatky. V spolupráci s mestom Bardejov, by kúpele radi pripravili spoločnú investíciu parkovacieho domu na terajšom parkovisku pri vstupe do kúpeľov. Za posledné desaťročie pred krízou kúpele investovali do svojho rozvoja, vrátane liečebnej starostlivosti, ubytovania a športového vyžitia pre klientov, cca 15 miliónov EUR.

Nezabúdajú ani na kultúru

Ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková povedala: ,, Otvorenie sezóny s požehnaním minerálnych prameňov je jednou z najdôležitejších spoločenských udalostí  kúpeľov. K ďalším atraktívnym podujatiam tohtoročnej kúpeľnej sezóny budú ešte patriť promenádne koncerty, Bardejovské kúpeľné dni, výstavy kvetov, Alžbetínsky deň, Kúpeľná dychovka a  Hornošarišský vínny festival.“

Do Bardejovských Kúpeľov chodí za kultúrou, zdravím, oddychom, relaxom, zábavou, poučením, históriou, turistikou, cyklistikou, dobrým jedlom, pitím, kúpaním a výnimočnými zážitkami. Slnko, čerstvý vzduch, kúpeľný park, prechádzky po udržiavaných cestách a chodníkoch a okolitá príroda s turistickými a singletrackovými trasami, poskytujú dostatok príležitostí na aktívny oddych. Bardejovské Kúpele priťahujú predovšetkým návštevníkov z Prešovského a Košického kraja. K dispozícii je im aj najstarší skanzen na Slovensku, tenisové dvorce, krytá hala, preliezačky, minigolf, „kúpeľné singletracky“, kyslíková dráha, historické mesto BARDEJOV – pamiatka Unesco, hrad Zborov a iné atrakcie.

V Bardejovských Kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia. Kúpele si vychutnávala cisárovná Alžbeta, ale aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleona (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska.

Viac informácií na : www.visitbardejov.sk , www.hotelalexander.sk/, www.kupele-bj.sk