Kogenerační jednotky

  technologie kogenerace   znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup. Během posledních dvou desetiletí došlo k intenzivnímu vývoji v oblasti kogeneračních technologií. […]