Konštelácie – zlepšovanie medziľudských vzťahov

Každý z nás sa snaží prežiť svoj život plnohodnotne a čo najšťastnejšie. Skutočné šťastie sa odvíja od našich postojov a vzorcov správania zakódovaných v podvedomí.Metóda rodinných a systemických konštelácií podľa Berta Hellingera vníma jednotlivca ako časť systému, nachádzajúceho sa vo všetkom okolo nás (rodina, práca, štát, príroda…) a samozrejme v každej samotnej osobnosti. Jednotlivec je […]