ŽOS–EKO Vrútky zhodnocuje staré autá, akumulátory, batérie a oleje

  Chemická čistiareň odpadových vôd, takzvaná deemulgačná stanica  v ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky zabezpečuje špičkové vyčistenie vôd od všetkých kvapalín súvisiacich s likvidáciou opotrebovaných vozidiel v tejto firme. ŽOS-EKO patrí k významným spracovateľom opotrebovaných vozidiel, ale aj ďalších druhotných surovín. V roku 2011 v ŽOS-EKO materiálovo zhodnotili 1231 osobných a nákladných automobilov a vyzbierali aj 267 ton alkalických batérií a akumulátorov, 29 ton […]