Notář nebo advokát ?

Notář nebo advokát ? Takto položená otázka navozuje dojem, že jde o konkurující si právní profese a je na nás, komu dáme přednost. často je mezi lidmi tradován názor, že se všemi právními problémy nám poradí někdo ze známých s právnickým vzděláním, případně student právnické fakulty a nebo advokát. Notáře si lidé spojují s řízením […]