Jak se připravit na budoucnost GenAI, kterou nelze předvídat?

Asociace za lepší ICT řešení přináší mnoho zajímavých a inovativních řešení. Přináší informace z oblastí ERP, CRM, datových center, umělé inteligence, chatbotů a v neposlední řadě i nových zajímavých technologií. Pravidelně o tom všem informujte na svém blogu. Dnes pro vás máme jeden tip na nový článek s titulkem “Jak se připravit na budoucnost GenAI, kterou nelze předvídat?“.

Úvodní slova k tomu, jak se připravit na budoucnost GenAI

V článku se dozvíte, že generativní umělá inteligence by mohla přinést úspory nákladů a zvýšení efektivity. Ale může tento nový nástroj vyřešit i problém s nedostatkem pracovníků? A jak brzy by umělá inteligence mohla nahradit lidské pracovníky? Vedoucí pracovníci podniků různých zaměření chtějí vědět, jak mohou jejich společnosti vytvářet větší hodnoty s využitím menšího počtu lidských zdrojů. Důvodem je ChatGPT, chatbot vyvinutý společností OpenAI, který se náhle stal virálním a ukázal, že umělá inteligence dokáže generovat vlastní e-maily, eseje, recepty, finanční zprávy, články a nápady. Společnost Goldman Sachs odhaduje, že do deseti let bude 300 milionů pracovních míst buď zrušeno, nebo do značné míry sníženo kvůli generativní AI.

Tři kroky pro vedoucího pracovníka

Dále budou v článku zmíněné tři kroky, které by měl každý vedoucí pracovník podniknout, aby se připravil na nejistý svět, v němž vedle sebe existují generativní umělá inteligence a lidská pracovní síla, ale který se bude vyvíjet způsobem, který nelze předvídat:

  • zmírněte očekávání ohledně toho, co generativní AI může a bude dělat pro vaši firmu,
  • vyhodnoťte, jaká data vaše společnost generuje a jak by je dnes a v budoucnu využila generativní AI,
  • pokud jde o umělou inteligenci, musí vedoucí pracovníci přesunout svou pozornost od spodní linie k horní.

Více se již přečtěte v odkazovaném článku https://lepsi-reseni.cz/budoucnost-genai/

zdroj: https://lepsi-reseni.cz/budoucnost-genai/