Jak má správně vypadat dohoda o pracovní činnosti?

Článek níže přináší zajímavé informace pro zkušené i začínající podnikatele. Ten mimo jiné odpoví na otázky jako jsou: 

  • Jak si zařídit virtuální sídlo v Praze, tzv. virtuální kancelář?
  • Jak má vypadat dohoda o pracovní činnosti?

Více již najdete v příspěvku níže, kde budou uvedené i odkazy na vybrané články.

Jak si zařídit virtuální sídlo v Praze?

První uvedený článek s názvem “Jak si zařídit virtuální sídlo v Praze?” rozebírá, že jako začínající podnikatel je dobré mít sídlo firmy na prestižní adrese. Nebo již nějakou dobu podnikáte, ale chcete přesunout své sídlo z bytu tam, kde je možné se běžně setkávat s klienty a potenciálními zákazníky. Dále také v článku můžete číst co znamená a zahrnuje služba “virtuální kancelář Praha”.

Jak má vypadat dohoda o pracovní činnosti?

Druhý článek s titulkem “Jak má vypadat dohoda o pracovní činnosti?” zmiňuje, že dohoda o pracovní činnosti musí být sjednána písemně, přičemž v ní musí být uvedena sjednaná práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v daném kalendářním roce 300 hodin.