Strojní opravy

Naši kvalifikovaní pracovníci, kteří provádějí strojní opravy, jsou připraveni opravit, demontovat, seřídit a uvést zpět do provozu vaše porouchané stroje a to v co nejkratším možném čase a v nejvyšší kvalitě. Realizujeme kompletní strojní opravy a modernizaci, která zejména spočívá v celkové opravě a výměně rozbitých, nefunkčních či jinak porušených mechanických částí stroje. Výsledným efektem je získání opraveného stroje osazeného moderními prvky s aplikacemi nových technických řešení funkčních celků s vyššími užitnými vlastnostmi jako je například snazší obsluha, vyšší produktivita, atd. s nižšími použitými náklady než při pořizování nového stroje.