Sekční vrata

Sekční garážová vrata zabírají nejméně místa, neboť se při otevírání vysouvají do vodících kolejnic uchycených na stropě garáže a proto jsou tato garážová vrata nejvíce používanými vraty vůbec. Sekční vrata jsou sestavena z jednotlivých sekcí, vzájemné spoje mezi sekcemi jsou speciálně tvarované tak, aby byla omezena možnost vzniku mezery, do které by se mohly při zavírání vrat skřípnout prsty. Povrchová úprava sekčních garážových vrat zajišťuje vysokou provozní spolehlivost a dlouhou životnost. Povrch sekcí může být také se strukturou dřeva. Design sekcí může být jako standardní kazeta, střední drážka, hladké nebo pásové provedení.