Montáž ložisek

Všechna ložiska potřebují, aby byl jejich provoz bezporuchový, být řádně promazána. Životnost každého ložiska je omezená. Na konci své životnosti se Ložisko často prozrazuje hučením. Aby ložisko plnilo kvalitně svou funkci je ho potřeba správně namontovat, což je podmíněno použitím správného postupu a nářadí. Existují také tzv. utěsněná ložiska, která jsou naplněna malým množstvím vazelíny. My provádíme výměny ložisek od průměru 10 mm do 2000 mm metodou Drive Up, montáže ložisek metodou tlakového oleje a indukčním ohřevem.