Príďte si pozrieť Franza Jozefa a cisárovnú Sisi do Bardejovských kúpeľov

Jubilejný 10. ročník spomienkovej slávnosti ALŽBETÍNSKY DEŇ usporiadajú v nedeľu 1. septembra o 14.00 hod. v priestoroch Kúpeľnej kolonády Bardejovské kúpele. Slávnosť sa začne historickým sprievodom a následne uvítacou rečou a pokračuje položením kvetov k pomníku Alžbety, slávnostnou básňou a koncertom Prešovského salónneho orchestra. Táto spomienková slávnosť sa koná na počesť pobytu cisárovnej Alžbety, nazývanej Sisi, v Bardejovských kúpeľoch v roku 1895. Akcia je voľne prístupná verejnosti a už tradične sa ňou uzatvára letná kúpeľná sezóna. Sprievodnou akciou je výstava fotografií pri príležitosti pobytu cisárovnej a predaj spomienkových predmetov a suvenírov na recepciách hotelov Ozón, Astória, Alžbeta a kúpeľnej kolonáde. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.

 

,,Keďže ide o jubilejný 10. ročník, rozhodli sme sa pripraviť aj slávnostný historický sprievod cisárovnej Alžbety, so svojim manželom Franzom Jozefom, ktorý sa začne o 14:00 hodine pri hlavnom vchode liečebného domu Astória a bude pokračovať po celom areáli kúpeľov. Bardejovské kúpele majú bohatú minulosť a sú známe pobytom niekoľkých významných historických osobností. Medzi nimi vyčnieva návšteva a následný pobyt cisárovnej a kráľovnej Alžbety, ktorá tu v  júli 1895 strávila plné tri týždne a odchádzala z kúpeľov uzdravená, spokojná, telesne i duševne vyrovnaná a posilnená. Bardejovské kúpele patrili koncom 19. storočia k najprestížnejším a najlepšie vybaveným kúpeľom Uhorska a celej strednej Európy. Ich liečivá sila, priaznivá poloha a jedinečné prírodné a klimatické danosti lákali popredných predstaviteľov spoločenského, vedeckého a kultúrneho života a v neposlednom rade príslušníkov vysokej šľachty,“ konštatovala T. Šatanková.

Dodala, že v nedeľu 1. septembra 2013 sa končí v Bardejovských kúpeľoch aj 59. ročník Medzinárodného hudobného leta a tohtoročná sezóna kolonádnych koncertov. V tomto roku návštevníkov počas letnej sezóny potešil aj jubilejný 10. ročník Bardejovských Kúpeľných dní, 1. pivný festival, spojený s prehliadkou dychových hudobných nástrojov a výstavy kvetov, obrazov, plastík a ďalšie aktivity. Tohtoročná kúpeľná sezóna slávnostne začala v Bardejovských kúpeľoch 7. júna 2013. Súčasťou otvorenia bolo po prvý raz aj posvätenie minerálnych prameňov, za účasti zástupcov 4 cirkví v okrese Bardejov – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej.

Bardejovské kúpele si vychutnávala na liečení v roku 1895 manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta, nazývaná Sisi, ktorej socha sa vyníma v kúpeľnom parku. Pobýval tu aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleóna (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa Jána III. Sobieského. Tá sa v Bardejovských kúpeľoch liečila v roku 1669 a jej reliéf slávnostne odhalili práve pri otvorení tohtoročnej sezóny.

 

Viac informácií na : www.kupele-bj.sk

Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 054/477 4346, 477 2717 Fax: 054/472 3549
E-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk

 

 

  1 . 9. 2013 (nedeľa) od 14. 00 hod.

    v priestoroch Kúpeľnej kolonády

Bardejovské Kúpele patrili aj koncom XIX. storočia k najprestížnejším

a najlepšie vybaveným kúpeľom Uhorska a celej strednej Európy. Ich liečivú silu, priaznivú polohu a jedinečné prírodné a klimatické danosti

lákali sem popredných predstaviteľov spoločenského, vedeckého a kultúrneho

života a v neposlednom rade príslušníkov vysokej šľachty. Vrcholnou udalosťou

sezóny roku 1895 bola návšteva a následný pobyt

cisárovnej a kráľovnej Alžbety,

ktorá tu v mesiaci júl strávila plné tri týždne a odchádzala

  • odtiaľto uzdravená, spokojná, telesne i duševne vyrovnaná a posilnená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14. 00 hod. – Historický sprievod cisárovnej Alžbety                                   s manželom cisárom Františkom Jozefom ( areál B.Kúpeľov)

15. 00 hod. – Slávnostné fanfáry ( Kúpeľná kolonáda)

              Uvítacia reč zástupcu  a. s.

15. 15 hod. – Položenie kvetov k pomníku Alžbety

              Prednes slávnostnej básne  (Mgr. art. Juraj Bochňa)

                      Koncert – hrá Prešovský salónny orchester                                                                                                      (Kúpeľná kolonáda)

 Sprievodné akcie:

v Výstava fotografií z príležitosti pobytu kráľovnej Alžbety v priestoroch Kúpeľnej kolonády

v Predaj spomienkových predmetov a suvenírov k pamiatke kráľovnej a cisárovnej Alžbety (recepcie hotelov Ozón,  Astória, Alžbeta, Kúpeľná kolonáda)