Montáž ložisek

Všechna ložiska, aby byl jejich provoz bezporuchový, je nutné je mazat. Existují také tzv. utěsněná ložiska, která jsou naplněna malým množstvím vazelíny. Životnost každého ložiska je omezená. Na konci své životnosti se ložisko často prozrazuje hučením. Aby ložisko plnilo kvalitně svou funkci je ho potřeba správně namontovat, což je podmíněno použitím správného postupu a nářadí. My však provádíme montáže ložisek metodou tlakového oleje a indukčním ohřevem, výměny ložisek od průměru 10 mm do 2000 mm metodou Drive Up.