Svařování

Svařování nebo také sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Obecným požadavkem na svařování je vytvoření takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik nových meziatomových vazeb. Svařování lze provádět jak s kovovými tak i nekovovými materiály, materiály podobných i různých vlastností. Ale pro různé typy spojů a druhy materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. U všech svařovacích procesů je účelem spojit zpravidla dva až tři materiály kompaktním spojem ” svarem ” při působení z vnějšku dodávané energie, která překoná daný termodynamický stav látky.