Rozhovor o financování dopravní techniky

Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. se zabývá financováním nákladních a užitkových automobilů, autobusů i přípojné techniky. Na otázky vztahující se k problematice financování dopravní techniky nám odpovídal jednatel společnosti VB Leasing Ing. Ladislav Jagoš.

1. Jaké možnosti má u vás zákazník při financování dopravních vozidel a techniky? Proč byste klientům doporučil sjednat smlouvu u Vaší společnosti?

Pro klienty připravujeme maximální možnou nabídku různých forem financování a produktů. Celou řadou produktů finančního leasingu, úvěru a několika variantami operativního leasingu se přizpůsobujeme požadavkům týkajících se typu techniky, servisního zajištění, předpokládané délce užívání vozu i převodu vlastnických práv k předmětu. Produkty „šijeme na míru“ dle specifik jednotlivých oborů tak, aby odpovídaly přáním a potřebám klientů. Snažíme se s našimi zákazníky, ale i všemi partnery vytvořit dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře, osobní komunikaci a oboustranné spokojenosti. Našim klientům garantujeme nejen výhodné podmínky financování, ale v současném ekonomicky nestálém prostředí také velmi důležité výhody, jakými jsou bezpečné zázemí, rozsáhlé know-how a stabilita.

2. Jaké jsou výhody či nevýhody jednotlivých způsobů financování: finančního leasingu, operativního leasingu a úvěru?

Hlavní výhodou využití finančního leasingu je samozřejmě to, že pořizovaný předmět můžete hned užívat bez okamžitého výdaje větší hotovosti a rozložit splácení na delší období. Vyřízení leasingu je snadnější a rychlejší, přičemž pro podnikatele je leasingová splátka navíc odpočtovým daňovým nákladem při splnění zákonem určené minimální doby trvání finančního leasingu. Doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu. Minimální délka trvání leasingu je v případě první odpisové skupiny 36 měsíců, u druhé odpisové skupiny 54 měsíců, v případě třetí odpisové skupiny je minimální délka 114 měsíců. Doba splácení však může být i u finančního leasingu již od 12 měsíců, předmět však pro splnění možnosti daňového odpočtu musí zůstat ve vlastnictví leasingové společnosti do konce zákonem stanovené doby.

Zvláště vzhledem k této zákonem stanovené minimální lhůtě trvání finančního leasingu roste v posledních letech zájem zejména o financování formou úvěru a operativního leasingu. Finanční leasing naopak ztrácí trvale svoji pozici mezi finančními produkty.

Výhodou financování prostřednictvím úvěru je fakt, že dochází k okamžitému převodu předmětu do vlastnictví klienta a úvěr je možné doplatit bez nutnosti dodržení zákonem stanovené délky trvání jako u finančního leasingu. Financování úvěrem také umožňuje jednorázový odpočet DPH z plné pořizovací ceny již v okamžiku pořízení předmětu, čímž dochází k uvolnění prostředků pro další investice nebo se nabízí možnost využít vratky DPH k mimořádné splátce úvěru. Okamžitým převodem předmětu do vlastnictví klienta jsou splněny podmínky pro možnost čerpání dotací.

Posledním produktem, který roste v posledních letech na významu, je operativní leasing. Bezesporu největší výhodou operativního leasingu je fakt, že leasingová společnost na sebe bere riziko budoucí hodnoty předmětu, neboť zákazník neplatí plnou cenu, ale pouze rozdíl mezi pořizovací a budoucí hodnotou předmětu. Pro pořízení nového předmětu nepotřebujete žádný vstupní kapitál a neplatíte žádnou akontaci. Jediný náklad je pravidelná měsíční platba. Pravidelnost splátek Vám také umožní lepší finanční plánování a optimalizaci Cash-flow. Celé nájemné je samozřejmě daňově uznatelným nákladem. Při operativním leasingu neexistuje minimální doba trvání smlouvy, proto můžete využít tento druh financování i na krátkodobé a jednorázové projekty. Po ukončení nájmu tak nemusíte řešit prodej ojetého vozu. Našim klientům nabízíme všechny možné formy operativního leasingu pod jednou značkou TRUCK&OPERATE, například operativní leasing bez služeb, operativní leasing s právem k odkupu vozidla nebo fullservice v podobě operativního leasingu se službami, tzn. s možností výběru všech služeb spojených s užíváním vozidla: registrace, silniční daň, poplatek za rádio, opravy a údržba, kompletní pojištění atd.

3. Jaké další služby můžete nabídnout klientům? Nabízíte Vašim klientům i zprostředkování pojištění?

Kromě financování investic přinášíme klientům i další služby spojené s poradenstvím, pojištěním, prodejem užité dopravní techniky atd.

Zprostředkování všech typů pojištění nabízíme našim klientům zdarma ve spolupráci s makléřskou společností PS Assistance. Pro bezproblémový průběh financování je kvalitní pojištění velmi důležité, proto klientům doporučujeme pojištění přes našeho partnera, s kterým máme pozitivní zkušenosti a který kromě komplexního pojištění majetku nabízí kompletní servis průběhu likvidace pojistných událostí.

4. Připravujete pro klienty i speciální produkty spojené s využitím služeb v rámci financování dopravní techniky?

Kromě již výše uvedeného produktu TRUCK&OPERATE, v rámci kterého je možné využít operativní leasing se službami, připravujeme například i výhodné produkty ve spolupráci s dodavateli dopravní techniky nebo ve spolupráci s jinými partnery, například financování s akční nabídkou pojištění atd.

5. Jakým způsobem dojde u vás k přechodu vlastnictví k financovanému předmětu?

Převod vlastnických práv je určen dle zvoleného finančního produktu. Víme, že na výběr konkrétního způsobu financování je kladen mnohem větší důraz než v minulosti a proto o variantách s klientem naši obchodní zástupci jednají a pomáhají jim při volbě pro daný případ nejvhodnějšího produktu. Například pro splnění podmínek pro možnost čerpání dotací ze státního rozpočtu nebo z Evropských strukturálních fondů je nutný okamžitý převod předmětu do vlastnictví klienta, proto je nutné využít financování formou úvěru.

6. Má zákazník možnost se podílet na sestavování splátkového kalendáře?

Samozřejmě se přizpůsobujeme požadavkům našich klientů a specifikám, které plynou z jejich oboru. Víme, že například pro zemědělce je důležité zohlednění sezónnosti a splátky upravujeme dle jednotlivých ročních období. Klientům umožňujeme aktivně se podílet na sestavování splátkového kalendáře s cílem minimalizovat jejich průběžnou finanční zátěž.

7. Na jakou dobu uzavíráte smlouvy se zákazníkem a je možné je sjednat i v eurech?

Smlouvy na finanční leasing se uzavírají na dobu zákonem stanovenou s tím, že doba splácení však může být i kratší. Tuto problematiku jsem zmiňoval již v otázce dvě.

U jiných finančních produktů je možné uzavřít smlouvu i na dobu kratší, například u operativního leasingu dokonce i na dobu 12 měsíců.

Klient má samozřejmě možnost uzavřít smlouvy i v eurech.

8. Jakou akontaci poskytujete při leasingu na automobily?

Výše akontace je stanovena na základě individuálního jednání s klientem i dle dalších parametrů, například dle typu a stáří automobilu nebo s ohledem na bonitu klienta. V případě nových automobilů může být při splnění určitých podmínek u úvěru a finančního leasingu výše akontace nulová. U operativního leasingu pak pro pořízení nového předmětu nepotřebujete žádný vstupní kapitál, neboť neplatíte žádnou akontaci.

9. Má možnost zákazník získat nabídku úvěru nebo leasingu online?

Ano, na našich internetových stránkách www.vbleasing.cz klient může vyplnit online formulář a požádat si tak o nezávaznou nabídku financování. Obchodní zástupce klientovi zašle vypracovanou nezávaznou kalkulaci, případně se s klientem spojí a projedná s ním výběr produktu či způsob financování vhodný pro daný předmět financování.