Inzerujte v regionální televizi TV Vysočina

Regionální televize Vysočina je zaměřená na regionální zpravodajství, publicistiku i zábavné programy. Pravidelně přináší svým divákům nejnovější události z celého regionu Vysočina. Toto aktivně sledované médium jakým regionální TV rozhodně je, nabízí mnoho příležitostí k interakci se zákazníkem. Využijte sledovanosti televize Vysočina i jejího vybavení pro svou prezentaci. Neváhejte a zajistěte si tu nejkvalitnější a nejdostupnější reklamu, která se v tomto regionu nabízí. Nechte si ji umístit před či za zprávy Vysočina, publicistiku, kulturu, apod.  Jakékoliv vaše požadavky a přání z oblasti inzerce Vysočina s vámi rádi prokonzultují. Konečná cena je odvislá dle reklamní kampaně.

Televizní reklama je schopná jednorázově zasáhnout tisíce diváků. Nabízí vysokou rychlost sdělení například v porovnání s tiskem i možnost zapůsobit multimediálně, obrazem i zvukem. Pomocí této prezentace přichází široké spektrum potencionálních zákazníků do styku s vaším produktem, službou, nebo vaší společností. V dnešní době se jedná o velice oblíbený způsob propagace, zejména díky vysoké účinnosti sdělení. Mezi velké výhody tohoto způsobu propagace patří také široké a komplexní pokrytí, z toho vyplývající nízké náklady na oslovení jednoho zákazníka. Tyto nízké náklady v kombinaci s jedinečným způsobem využití lze tuto formu reklamy považovat za jednu z nejlepších investicí do vaší propagace. Televize Vysočina zajistí vysílání vašich reklamních spotů, upoutávek, reportáží či vizitek za příznivé ceny. Buďte vidět a slyšet, dejte o sobě vědět!