Zateplení fasády svépomocí?

Realizace zateplení fasád svépomocí je čím dál častější otázkou pro majitele objektů, které toto opatření vyžadují. Do montáže zateplovacího systému si troufá stále více domácích kutilů. Ve snaze ušetřit za realizační firmu může ovšem dojít k nepříjemnostem v podobě estetických defektů na fasádě nebo dokonce i k odtrhnutí některé vrstvy KZS. Nic méně ti šikovnější si se správným postupem jak na zateplení fasády jistě poradí. Stačí využít brožur renomovaných výrobců zateplení a nebo se přímo obrátit na specialisty v oboru zateplení fasád.

Základem pro dobré zateplení je nákup tepelné izolace. Pro většinu objektů ať už novostaveb nebo rekonstrukcí vyhovuje fasádní polystyren. Doporučujeme se před nákupem poradit s odborníkem k vůli zvolení síly izolantu. Pokud zvolíte na fasádu šedý fasádní polystyren dbejte na pokyny uvedené výrobcem. Šedý polystyren má totiž až dvojnásobnou teplotní roztažnost oproti klasickému polystyrenu s označením EPS 70F. To může při aplikaci za slunečného počasí způsobit nemalé problémy, proto při zateplení fasád šedým polystyrenem doporučujeme lešení opatřit ochrannými plachtami proti přímému slunečnímu záření.

Podle typu konstrukce a vytyčených vlastností lze kromě polystyrenu volit izolanty jako fasádní vata, prodyšný polystyren Open nebo Clima nebo jiné speciální fasádní desky např. Multipor. Je důležité si spočítat co nejpřesněji plochu zateplení. Od ní se pak odvíjí počet lepící a stěrkové hmoty, počet hmoždinek, armovací tkanina, penetrační nátěr a finální fasádní omítka. Při sestavování rozpočtu nezapomeňte na příslušenství, které se počítá na běžné metry. Máme na mysli zakládací profily, rohové profily vystužené síťovinou, začišťovací okenní profily nebo další příslušenství spojené se zateplením fasády. Povrchová úprava nezakryje všechny nerovnosti, dbejte na dostatečné vyrovnání armovací vrstvy. Vzhledem k tomu, že aplikace omítky má svá specifika, doporučujeme si nasmlouvat řemeslníky s bohatou praxí. Parta fasádníků by měla mít zkušenosti s aplikací Vámi zakoupeného materiálu.