Vrtané studny

Stavíte dům a rozhodli jste se využít zdroje podzemní vody pro svou potřebu?

Chcete mít vlastní vrtanou studnu na svém pozemku?

Využijte odborného poradenství, kompletní realizace vrtaných služeb a všech ostatních služeb společnosti HS-GEO Jižní Morava.

Tato společnost se již mnoho let zabývá a poskytuje svým klientům kompletní služby hydrogeologie a inženýrské geologie. Nejen realizace vrtané studny, ale také instalace a dodávka ponorných čerpadel do vrtaných studní, či dodávka domácích vodáren jsou hlavními cíly společnosti HS-GEO Jižní Morava. Dalšími neméně důležitými službami poskytující tato společnost jsou hydrogeologické vrty, průzkumové vrty, monitorovací vrty, sanační práce nebo vrty balnegeologické. Služby poskytující tato společnost jsou širokého, do detailu vypracovaného obsahu. Vyhledání vodního zdroje,  hydrodynamická zkouška, odběr vzorků vody pro laboratorní rozbor, stanovení vydatnosti a kvality vody, vyhotovení projektové dokumentace a hydrogeologického vyjádření, návrhy i revize ochranných pásem vodních zdrojů nebo také zjištění  a měření hladin podzemní vody jsou služby, které touto společností můžete získat.

Veškeré hydrogeologické práce a služby poskytované společností HS-GEO Jižní Morava a jejími zkušenými odborníky jsou prováděny na základě všech platných norem a předpisů daných k těmto pracím zákonem. Můžete si objednat také pracovní veškeré potřebné dokumentace k vrtané studni či zpracování projektu hydrogeologických prací.

Svěřte svou vodu na pozemku u rodinného domu nebo chaty do rukou pravým profesionálům, odborníkům na slovo vzatým. I profesionálně zodpovězená otázka touto společností vám může usnadnit práci a starosti, které se v realizaci vrtané studny mohou naskytnout.