Kurz Náterové hmoty čiastočne supluje nedostatok absolventov chemických škôl

Spoločná iniciatíva ZCHFP SR a CHPT STU prináša výsledky

 

Chronický nedostatok mladých absolventov chemických stredných odborných škôl a univerzít čiastočne rieši spolupráca Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP SR) s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (CHPT STU). Výsledkom je kurz Náterové hmoty, určený na prípravu špecialistov pre spoločnosti, ktoré vyrábajú a predávajú farby, laky a pomocné prípravky na ich aplikáciu. Doteraz bolo v 3 cykloch vyškolených spolu už 45 záujemcov. Informuje o tom generálna sekretárka ZCHFP SR Ing. Silvia Surová.

 

,,ZCHFP SR sa dlhodobo snaží aktívne reagovať na informácie svojich členov o chronickom nedostatku mladých absolventov chemických stredných odborných škôl a univerzít. Jedným z konkrétnych príkladov praktického riešenia tohto problému je Rámcová dohoda medzi ZCHFP SR a CHPT STU o vzájomnej spolupráci, ktorej výsledkom je kurz Náterové hmoty. Do rozpadu Československa poskytovala vysokoškolské vzdelávanie v odbore náterové hmoty aj pre slovenských študentov Univerzita v Pardubiciach. Už takmer štvrťstoročie táto špecializácia na Slovensku chýba. Preto sa časom čoraz výraznejšie začal prejavovať nedostatok mladých špecialistov pre oblasť výskumu, vývoja, výroby, ale i predaja a aplikačného servisu a poradenstva u zákazníkov v sektore farieb a lakov,“ hovorí Silvia Surová.

 

Dodáva, že zo strany členských organizácií Sekcie náterových látok ZCHFP SR prišla požiadavka vhodným spôsobom zaplniť túto medzeru. ,,So žiadosťou o pomoc sme sa obrátili na FCHPT STU. Fakulta plne pochopila naše požiadavky a po dôslednej príprave učebných osnov a následnej riadnej akreditácii Kurzu na Ministerstve školstva, sa uskutočnil na prelome rokov 2009 a 2010 kurz Náterové hmoty. Kurzu sa zúčastnilo celkom 17 frekventantov, z toho 14 z členských organizácií Sekcie náterových látok ZCHFP SR a traja z organizácií, ktoré nie sú členmi Zväzu. Pre veľmi dobrú odozvu fakulta v roku 2011 kurz zopakovala, zúčastnilo sa ďalších 15 zamestnancov firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, výrobou a predajom farieb a lakov na Slovensku. Na základe aktuálnej požiadavky z praxe, sa uskutočnil v priebehu januára až marca 2016 už tretí cyklus tohto kurzu. Absolvovalo ho 11 zamestnancov 5 členských organizácií Sekcie náterových látok ZCHFP SR,“ konštatuje Silvia Surová.

 

Upresňuje, že sa ho zúčastnili pracovníci týchto firiem: COLOR COMPANY, s.r.o., Dubnica nad Váhom, CHEMOLAK, a.s., Smolenice, SLOVLAK Košeca, a.s., Košeca, PPG DECO Slovakia, s.r.o., Žilina, 3U, s.r.o., Bratislava a 2 zamestnanci firiem, ktoré nie sú členmi ZCHFP SR. Kurz Náterové hmoty doteraz spolu v troch cykloch absolvovalo už 45 odborníkov, v prípade dostatočného záujmu je možné kurz v budúcnosti zopakovať.

 

,,Za ústretovosť pri organizácii kurzu Náterové hmoty patrí naše poďakovanie profesorovi Ing. Jánovi Šajbidorovi, DrSc., dekanovi FCHPT STU, jeho predchodcovi na tomto poste, prof. Ing. Dušanovi Bakošovi, DrSc. a za vlastnú realizáciu kurzu profesorovi Ing. Ivanovi Hudecovi, PhD., riaditeľovi Ústavu prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU v Bratislave, ako i jeho kolegyniam a kolegom a za organizáciu predsedovi Sekcie náterových látok pri ZCHFP SR Ing. Irenejovi Denkocymu.“ uzatvára Silvia Surová.

Bardejovské kúpele vás pozývajú na Deň detí a požehnanie prameňov

Kúpeľné leto začína aj v Bardejovských kúpeľoch

Bardejovské kúpele, a. s., pripravili na prelom mája a júna niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských akcií. Počas posledného májového víkendu sa tu uskutočnia oslavy dňa detí a o týždeň neskôr otvoria kúpeľnú sezónu. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.

 

,,V nedeľu 29. mája 2016 sa od 13.00 hod., v areáli pred Kúpeľnou Dvoranou, uskutoční 3. ročník podujatia DEŇ DETÍ. V piatok 3. júna 2016, o 13.30 hod. v priestoroch kúpeľnej kolonády, bude slávnostné POŽEHNANIE MINERÁLNYCH PRAMEŇOV a v ten istý deň od 19:00 je naplánovaný už 19. ročník OTVORENIA KÚPEĽNEJ SEZÓNY. Všetky podujatia sa uskutočnia za každého počasia a prvé dve sú zdarma aj pre verejnosť. Otvorenie kúpeľnej sezóny je iba pre pozvaných hostí. Na slávnosti na počesť leta pri príležitosti Dňa detí sú pripravené rôzne atrakcie /nafukovací hrad a pod./ a animačné aktivity /maľovanie na tvár, modelovanie balónov a ďalšie/. Otvorenie kúpeľnej sezóny začína na letnom kúpalisku o 17.00 hod. /pre VIP hostí/ a o 19.00 hod. pre zamestnancov a klientov,“ konštatovala T. Šatanková.

 

Dodala, že medzi najdôležitejšie podujatia budú v tomto roku patriť: 62. ročník Medzinárodného hudobného leta od 27. 06. do 29. 08. 2016, 13. ročník Bardejovských Kúpeľných dní 10. 07. 2016, pravidelné koncerty klasickej hudby a 13. ročník Alžbetínskeho dňa 21. 08. 2016 na počesť cisárovnej Sisi.

 

,,Tohtoročné kultúrne leto v Bardejovských kúpeľoch začne v júni, návštevníkov potešia HUDOBNÉ VYSTÚPENIA pri kolonáde – v dňoch 11. 06., 18. 06. a 25. 06. /soboty/ o 15.00 hod., na pódiu pri Kúpeľnej kolonáde. V júni 2016 usporiada Gladiol klub Prešov VÝSTAVU RUŽÍ A ĽALIÍ a v auguste VÝSTAVU GLADIOL. MEDZINÁRODNÉ HUDOBNÉ LETO (MHL) – 62. ročník, sa koná v dňoch 27. 06. – 29. 08. 2016. V rámci neho sa budú denne /okrem pondelkov/ konať pri kolonáde koncerty klasickej hudby v podaní orchestra Cassovia Ensemble Košice v mesiaci júl a Prešovského salónneho orchestra v mesiaci august /utorok – nedeľa: 10.30 – 11.30 hod. a 16.30 – 18.00 hod./. Súčasťou MHL je aj cyklus 10 koncertov vážnej hudby v koncertnej sále hotela Astória, so začiatkom vždy o 19.00 hod. Vstupné: 2 €. Koncerty pri kolonáde sú grátis. BARDEJOVSKÉ KÚPEĽNÉ DNI majú svoj 13. ročník 10. 07. 2016, so začiatkom o 13.00 hod. v areáli pred Kúpeľnou Dvoranou. Toto tradičné podujatie je spojené s bohatým kultúrnym programom. Jeho súčasťou podujatia sú aj atrakcie a rôzne animačné aktivity pre deti, prezentácia a predaj tradičných remeselných a iných výrobkov,“ vymenovala T. Šatanková.

 

Upozornila aj na to, že počas prázdninových mesiacov júl – august 2016, každý druhý víkend, bude pre deti ANIMAČNÝ PROGRAM NA KÚPALISKU. Na 14. 08. 2016 sa pripravuje FOLKLÓRNY FESTIVAL – so začiatkom o 13.00 hod. v areáli pri Kúpeľnej Dvorane. Bude to prehľad folklórnych súborov spojený s bohatým sprievodným programom a animačnými aktivitami pre deti.

 

,,Tohtoročná spomienková slávnosť na počesť trojtýždňovej návštevy cisárovnej Alžbety – ALŽBETÍNSKY DEŇ bude netradičná. Bude sa konať 21. 08. 2016 (13. ročník) o 14.00 hod. pri pamätníku cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi. Sprievodný program: prechádzka cisárovnej Sisi s Franzom Jozefom v dobových kostýmoch po areáli kúpeľov a možnosť fotenia sa s nimi. V tomto roku bude slávnosť spojená s otvorením novozrekonštruovaného hotela Alžbeta a rôznymi sprievodnými programami,“ konštatovala T. Šatanková.

 

Avizovala aj ďalšie podujatia. V septembri 2016 budú HUDOBNÉ VYSTÚPENIA pri kolonáde – v dňoch 10. 09. a 17. 09. /soboty/ o 15.00 hod., na pódiu pri Kúpeľnej kolonáde. Nasleduje 04. 09. 2016 – PREHĽAD DYCHOVÝCH HUDIEB a PIVNÝ FESTIVAL– 4. ročník; prehliadka dychových hudieb /13.00 – 17.00 hod./ a vystúpenia ľudových súborov, ktoré sa budú konať pred kúpeľnou kolonádou. Pripravuje sa aj sprievodný program pre deti. Súčasťou podujatia je malý Pivný festival – prezentácia viacerých druhov pív firmy Heineken Slovakia. Začiatok o 13.00 hod. a vstup voľný.

Nebude chýbať ani 2. ročník HORNOŠARIŠSKÉHO VÍNNEHO FESTIVALU. Na 24. 09. 2016 sa pripravuje prezentácia viacerých slovenských vinárstiev, bohaté sprievodné akcie a kultúrny program so začiatkom o 13.00 hod. v areáli pred Kúpeľnou kolonádou.

 

Okrem kultúrno-spoločenských akcií je areál Bardejovských kúpeľov každý deň otvorený pre širokú verejnosť. Hostia majú na výber z dvoch wellness komplexov. Väčšie Wellness SPA – bazénový a saunový svet je v hoteli Ozón a menšie (bez plaveckého bazénu) je v hoteli Alexander. V komplexe Wellness Spa je možné využiť denne bazén v čase 11.00-21.00 h. a saunový svet v čase 13.00-21.00 h. V stredu až nedeľu sú prístupné aj fitness, masáže a solárium. V hoteli Alexander je k dispozícii v stredu až nedeľu od 13.00 do 20.30 hod. whirlpool, fínska a parná sauna, ochladzovací bazén, prívalová sprcha, tropická a masážna sprcha, tepidárium, fitness, masáže.

 

Bardejovské kúpele patria k najobľúbenejším, najnavštevovanejším a počtom lôžok k trom najväčším slovenským kúpeľom. Zároveň sa hrdia tým, že patria medzi najstaršie kúpele s najdlhšou tradíciou poskytovania kúpeľných služieb. Vychutnávala si ich na liečení v roku 1895 manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta, nazývaná Sisi, ktorej socha sa vyníma v kúpeľnom parku. Pobýval tu aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleóna (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa Jána III. Sobieského.

 

Viac informácií je na : www.kupele-bj.sk

Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 054/477 4346, 477 2717
E-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk

Dodávateľ plynu a elektriny Energie2 vás obslúži aj z pohodlia domova

Aktivujte si elektronickú faktúru, ušetríte životné prostredie a čas

 

Významný slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu – Energie2, a. s., sa snaží uľahčiť svojim zákazníkom život čo najviac. Preto im umožňuje z pohodlia vlastného domova vykonávať potrebné zmeny. Odpovede na akékoľvek otázky telefonicky radi poskytnú pracovníci call centra na infolinke 0850 166 066, alebo je to možné mailovou komunikáciou na adrese info@energie2.sk, prípadne si podrobnejšie informácie môže zákazník vyhľadať aj sám na stránke www.energie2.sk. Jednou z možností ako si môže zákazník zjednodušiť život, je aj bezplatné zasielanie faktúry za služby spoločnosti Energie2, a. s., v elektronickej podobe na jeho  e-mailovú adresu. Vďaka tomu získa možnosť vytvorenia archívu a evidencie bez veľkej námahy. Faktúru si môže vytlačiť kedykoľvek a je plnohodnotným daňovým dokladom. Informuje o tom prevádzkový riaditeľ Energie2, a. s., Mgr. Peter Poláček.

 

„Zapojte sa aj vy a staňte sa ďalším, kto šetrí životné prostredie. Aktivácia a používanie elektronickej faktúry je bezplatné. Ak nemáte radi postávanie v radoch na pošte či v banke, jej aktiváciou ušetríte svoj voľný čas. Pritom elektronickú faktúru dostanete e-mailom skôr, ako by bola doručená papierová faktúra poštou. Elektronická faktúra vyhotovená v PDF formáte je plnohodnotný daňový doklad. Môžete si ju aktivovať jednoducho, pohodlne a na počítači po vyplnení formuláru. Elektronická faktúra vám bude prichádzať od nasledujúceho fakturačného obdobia do e-mailovej schránky. Papierovú faktúru už nebudete dostávať,“ vysvetľuje výhody elektronickej faktúry P. Poláček.

 

Dodáva, že pokiaľ ešte nie ste zákazníkom Energie2 a máte záujem o trvale nižšie ceny elektriny a plynu ako poskytujú dominantní dodávatelia, máte možnosť kedykoľvek urobiť potrebnú zmenu.

 

Existuje sedem hlavných dôvodov pre domácnosti, prečo by si mal zákazník zvoliť Energie2. Sú to:

-          nižšia cena elektrickej energie a plynu ako u tradičného dodávateľa

-          zmena dodávateľa plynu a elektriny je bezplatná

-          zmenou dodávateľa elektriny a plynu ušetrí zákazník peniaze za energie

-          elektromer, vedenie a poruchy naďalej rieši ten istý distribútor ako doteraz, nehrozia žiadne demontáže. Nikto nebude zasahovať do technického zariadenia pri zmene dodávateľa

-          jednoduchá komunikácia s dodávateľom, obidve energie pod  jednou strechou, prehľad vo svojich energiách, pretože elektrinu a plyn dodáva jeden dodávateľ

-          profesionálna zákaznícka starostlivosť

-          zákazník získa silného a flexibilného partnera pre strategické komodity a podporujete slovenský trh.

Bohemia-lázně lákají i na akce k 700. výročí narození Karla IV.

Za zdravím i kulturou se vydejte do Karlových Varů

 

Výjimečnost a atraktivitu Karlových Varů letos umocňují i akce k 700. výročí narození Karla IV. Bohatý kulturní program, nádherná architektura, krásy okolní přírody, jedinečné léčivé prameny, spolu s příznivými cenami udělaly z Karlových Varů v letošní sezoně jednu z nejatraktivnějších destinací pro strávení dovolené. Není na co čekat, léto za chvíli začíná a zájem o pobyty se stupňuje.

 

Ředitel společnosti Bohemia-lázně, a. s., Karlovy Vary, Jiří Sluka, k tomu říká: „V posledních měsících zaznamenáváme nárůst zájmu domácích, ale i slovenských klientů o pobyty v zařízeních naší akciové společnosti Bohemia-lázně.  Přispívají k tomu vynikající ceny za ubytování i s procedurami, které v mezisezoně začínají již na 1250 Kč na den. Už od této ceny mohou zájemci u nás absolvovat kromě klasických léčebných pobytů i několikadenní wellness, relaxační, rehabilitační a regenerační pobyty. Hlavní lázeňská sezóna již začala a očekáváme, že v létě budou naše kapacity plně vytíženy. Kdo chce mít jistotu pobytu v konkrétním termínu, měl by si pospíšit a zajednat pobyt co nejdříve. Dopřejte si světoznámé lázně v nejžádanějším termínu.“

 

Bohemia-lázně, a. s., Karlovy Vary jsou lázeňská společnost oceněná Národní cenou kvality 2011. Nabízí lázeňské léčebné pobyty (komplexní a příspěvková péče) zaměřené na léčbu trávicího traktu a pohybového ústrojí, relaxační a rekondiční pobyty. Balneoprovoz s novým rehabilitačním bazénem a moderním wellness centrem poskytuje nadstandardní vybavení a profesionální péči na bázi termominerální vody. Poloha v bezprostřední blízkosti kolonád, vlastní garáže, příjemné ubytování, nové konferenční prostory, široká paleta doplňkových služeb jsou hlavními konkurenčními výhodami společnosti.

 

Karlovy Vary jsou věhlasné největší koncentraci léčivých pramenu na světe. Najdete zde 206 hotelů, 15 pramenů na 7 kolonádách, 48 procedur, 22 procházek. V dnešní době mají Karlovy Vary 5 (někdy se uvádí 7) lázeňských kolonád, ve kterých je veřejnosti karlovarská minerální voda přístupná v 15 pramenech. Základem tradice karlovarské lázeňské léčby je neopakovatelný a jedinečný přírodní zdroj – minerální voda, jejíž léčebné účinky jsou prověřené staletou praxí. Kromě minerální vody se k léčbě používá i oxid uhličitý a rašelina z naleziště nedaleko Karlových Varů.

Kolonády splňují účel procházek s pitím minerálních pramenů. Karlovy Vary jich mají několik: Mlýnská kolonáda, Sadová kolonáda, Tržní kolonáda, Zámecká kolonáda, Vřídelní kolonáda. Někteří řadí ke kolonádám i 2 altány: Altán Pramen Svoboda a Altán Aloise Kleina. Srdcem lázní je Vřídlová kolonáda a pramen Vřídlo. Moderní volně přístupná kolonáda slouží pro odpočinek a pitné kúry.

Prameny – Nejvydatnějším a nejproslulejším zdrojem minerální vody je  Vřídlo. Je to zároveň nejznámější lázeňský pramen, zásobuje termální vodou všechna lázeňská zařízení. Stříká až do výšky, více než 12 metrů. Vřídlo se stalo symbolem Karlových Varů. Kolem Vřídla začaly vznikat altány a další kolonády, do kterých se potrubím pramen Vřídlo rozvádí. Vřídlo je hlavním karlovarským pramenem, jehož teplota dosahuje 73 °C a tryská do výše 12 metrů. Každou minutu vytryskne na zemský povrch 2 000 l vody. Představíme-li si Vřídlo jako kmen stromu, ostatní prameny jsou větvemi tohoto stromu. Už několikrát v minulosti se ukázalo, že některá zřídla se někdy ztratila a znovu objevila. Karlovarská voda je přírodní iontový roztok obsahující rozpuštěný oxid uhličitý. Hlavními rozpuštěnými látkami jsou sodík, vápník, draslík, hořčík a dále síran, chlorid a mnoho dalších minerálních látek v malých až stopových množstvích. Celkový obsah minerálních látek je cca 6,4 g/1 l a obsah CO₂ mezi 560 – 980 mg v litru. Karlovarské prameny se chemickým složením liší jen nepatrně, zvláště ve stopových prvcích. Liší se hlavně teplotou a množstvím plynného oxidu uhličitého. Zvláště teplota pramenů má vliv na množství rozpuštěných minerálů. Chladné prameny (pod 50 °C) mají spíše projímací účinek, teplejší naopak. Kromě Vřídla jsou ve Varech i tyto prameny: Pramen Karla IV., Dolní zámecký pramen, Horní zámecký pramen, Tržní pramen, Mlýnský pramen, Rusalčin pramen, Pramen knížete Václava I., Pramen knížete Václava II., Libušin pramen, Skalní pramen, Pramen Svobody, Sadový pramen, Pramen Štěpánka, Pramen Hadí.

Historie Karlových Varu stručně

Město bylo založeno ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou družinou. Osada byla v roce 1370 povýšena na město. Dne 14. srpna 1370 propůjčil císař Karel IV. Karlovým Varům tzv. loketské městské právo, privilegium s výsadami královského města podle vzoru nedalekého Lokte. Karel IV. pobýval ve městě v letech 1370, 1374 a 1376. Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů už v 16. století. Kvůli několika přírodním pohromám se z této doby zachovalo jen málo budov. Většina architektonických památek pochází z 18. a 19. století, kdy město zažívalo „období hojnosti“. Karlovy Vary navštívil československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk poprvé v roce 1923. Do roku 1933 v lázních pobýval osmkrát.

Letošní oslavy 700. výročí narození zakladatele Karlových Varů – Karla IV.

Celý rok 2016 se nese ve znamení sedmistého výročí narození Karla IV. Při této příležitosti byla vytvořena i webová stránka 700.karlovyvary.cz, kde jsou všechny akce plánované k tomuto významnému výročí. Letošní lázeňská sezóna byla v Karlových Varech zahájená 6. – 8. května 2016. Sezónu oficiálně zahájil sám zakladatel města Karel IV. se svou družinou v takzvaném průvodu Karla IV., který je tradiční součástí zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech. Stejně tak jako i v předchozích letech bylo požehnáno pramenům, aby nadále navracely návštěvníkům Karlových Varů zdraví.

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 2016 – Start je 21. května 2016. Součástí Mattoni ½ Maratonu Karlovy Vary 2016 je i DM Rodinný běh. Závod pro rodiny i jednotlivce je určen všem, kteří chtějí být součástí ½ Maratonského dění a netroufnou si na 21,0975 km.

Karlovarský karneval – 9. ročník Mattoni Karlovarského karnevalu se tentokrát chystá ve dnech 3. – 5. června 2016.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je nejvýznamnější akcí ve městě. V roce 2016, se ve dnech 1. až 9. července 2016, bude konat již 51. ročník Čeká vás tu bohatý doprovodný program, koncerty, večírky a spousta vystoupení.

Kolonádní koncerty – Tradičním zpestřením srpnových letních dnů jsou koncerty Karlovarského symfonického orchestru na kolonádách pro všechny přítomné. Vstup se neplatí. Karlovarský symfonický orchestr působí již 181. sezónu. Je nestarším orchestrem na území Čech a jedním z nejstarších na světě.

City Triathlon 2016

Plavání + Kolo + Běh = Triathlon

Karlovy Vary hostily první závod Českého poháru před dvaadvaceti lety v roce 1994. Mezi 27. a 28. srpnem 2016 můžete jít fandit na Rolavu či do lázeňského centra, kde se bude závodit.

Festival světelných instalací. Máte rádi světelné produkce? Pak si určitě v diáři vyznačte termín 2. – 3. 9., kdy se Karlovy Vary rozsvítí v rámci audiovizuální show Královská cesta Karla IV. – 700 let s námi. Na trase od Alžbětiných lázní k Císařským si užijete např. videomapping, laserové show a waterscreen projekce.

Dny evropského dědictví

Prostřednictvím „Dnů evropského dědictví“ se otevírají brány nejzajímavějších architektonických, archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné. A to v období od 3. do 4. září.

Karlovarský folklórní festival

Karlovarský folklorní festival si klade za cíl chránit a oživovat zvyky, tance a lidovou hudbu Karlovarska. Pravidelně v září, již od roku 1996. Předpokládaný termín konání festivalu je od 6. do 11. září 2016.

Dvořákův karlovarský podzim

Jméno Antonína Dvořáka nese jeden z nejstarších hudebních festivalů v Evropě, který každoročně okouzlí nádherný podzim v Karlových Varech.

XXXIII. Mezinárodní jazzový festival

Festival, konaný nepřetržitě od roku 1984, se uskuteční v Karlových Varech ve dnech 10. – 20. října. Letošní ročník je šestnáctým, kdy Jazzfest pořádá sdružení Jazzový kruh v čele s ředitelem a současně aktivním účastníkem dění – saxofonistou Milanem Krajícem.

Mezinárodní filmový festival turistických filmů TOURFILM 2016

Nejstarší filmový festival turistických filmů na světě. V roce 2016 to bude již 49. ročník. Termínem konání je 30. 9. – 2. 10. 2016. Posláním festivalu je uvést a ocenit filmy a multimédia, které svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji domácího i zahraničního cestovního ruchu a zároveň napomáhají k širokému mezinárodnímu uplatnění těchto snímků.

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka

Soutěž, zpočátku určená studentům uměleckých škol, se stala během let uznávanou soutěží mezinárodní. Stejně jako slavný filmový festival, bude mít i tato soutěž v roce 2016 svůj již 51. ročník. A to v termínu od 4. do 11. listopadu.

V roce 2016 je v Karlových Varech nač se těšit. Všechny akce jsou uveřejněny i na portálu www.karlovyvary.cz či 700.karlovyvary.cz.

 

Další informace jsou na: www.bohemia-lazne.cz

 

Lázně Luhačovice mají svůj lázeňský pohárek NECTARIUM

Lázeňská sezóna v Luhačovicích odstartovala, vyhlásili i výsledky designerské soutěže

 

Lázeňská sezóna v Lázních Luhačovice, a. s., slavnostně odstartovala ve dnech 6. – 8. května třídenním pásmem programů. Jejich součástí bylo v neděli 8. května vyhlášení vítěze designérské soutěže Luhačovický lázeňský pohárek 2016, do které se přihlásilo více než 150 tvůrců z České a Slovenské republiky. Vítězem se stala studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Adéla Chorá se svým pohárkem NECTARIUM. Vítězný pohárek je návštěvníkům již k dispozici a můžou si jej v Luhačovicích zakoupit.

 

Generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., MUDr. Eduard Bláha, k tomu uvedl: „Lázně Luhačovice mají od letošní sezony vlastní unikátní lázeňský pohárek. Autorka Adéla Chorá nejlépe splnila hlavní kritéria designérské soutěže, tedy inovaci a zároveň proveditelnost.  Svůj pohárek stylizovala do podoby lučního kvítku. Vybraný název Nectarium jej vhodně doplňuje. Je mezinárodně srozumitelný. Květ je zdrojem nektaru stejně jako pohárek naší léčivé vody. Pohárek má jednoduchý tvar, a přesto je hravý a originální. Do jeho středu je vsazeno brčko, které napodobuje pestík květu. Tvar nádobky je čistý a drží se příjemně i vznešeně.  Je vyroben z vysoce kvalitního porcelánu. Chtěli jsme letošní sezónu vybavit nějakým jednoznačným symbolem, který propojí tradice s moderními trendy a možná nastartuje i novou tradici“.

 

Historicky první designérská soutěž Lázní Luhačovice, a. s., o nejkrásnější lázeňský pohárek otevřela své brány začínajícím i profesně zkušeným designérům v říjnu minulého roku. Záštitu nad soutěží převzal rektor Univerzity Tomáše Bati Prof. Petr Sáha, odbornou pomoc poskytla organizace CZECHDESIGN – centrum českého designu, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Luhačovický okrašlovací spolek Calma. Technologickou podporu zajistil karlovarský Ateliér Futuree a samotnou realizaci manufaktura Queens Crown z Chodova navazující na tradici výroby porcelánu z roku 1872. První kolo soutěže zaznamenalo velký zájem, jenž překonal ta nejsmělejší očekávání. Úroveň více než 150 soutěžních návrhů od českých, ale i slovenských designérů byla odborníky hodnocena jako vysoce kvalitní a profesionální. Do 2. kola odborná porota vybrala 6 finalistů, z toho dva ze Slovenska. Vítěze soutěže Luhačovický lázeňský pohárek vybrala odborná porota.

Všichni, kteří navštívili Luhačovice od 8. dubna do 5. května, pak mohli rozhodnout svým hlasem o dalším ocenění – Ceně návštěvníků lázní Luhačovice. Nejvíce hlasů získal Daniel Piršč se svým pohárkem SWAN/LABUŤ. O hlasování byl velký zájem. Odevzdáno bylo více než dva tisíce hlasů, z nichž byl vylosován vítěz, který získal víkendový wellness pobyt pro 2 osoby v ALEXANDRIA**** SPA & Wellness hotelu.

 

Lázeňské pohárky s ouškem a charakteristickou násoskou jsou využívány k pitné kúře již po staletí. Jedná se o typický český výrobek. Nejstarší nádobky na minerální vodu se vyráběly z kameniny, cínu nebo dřeva. Od poloviny 18. století se začala objevovat první porcelánová pítka a později se k výrobě používalo také sklo. I dnes se pohárky těší stálé oblibě a jsou nepostradatelnou výbavou každého lázeňského hosta.

Více na: www.LazneLuhacovice.cz

Co možná víte – nevíte o Vincentce …

Otestujte se ze znalostí o Vincentce – minerálce, která proslavila Luhačovice

Vincentka je minerální voda z přírodního léčivého zdroje vyvěrající v Lázních Luhačovice. Na Vincentku jsou obyvatelé Luhačovic patřičně hrdí a je jedním ze synonym tohoto lázeňského města. Prakticky lze říci, že Luhačovice ve světě tato minerálka proslavila. V České republice je mimořádně oblíbená a známá téměř všem spotřebitelům. Známá a oblíbená je však i na Slovensku a dalších zemích. S Vincentkou se spojuje množství informací, tradic, zajímavostí. Přečtěte si, zda jste věděli následující informace.

Jak dlouho známe Vincentku

Jméno Vincentka pochází od hraběte Vincence (z rodu Serényiů), který dal v Luhačovicích koncem 18. století postavit první léčebná a ubytovací zařízení. Název Vincentka se objevil v roce 1792. Historie prodeje Vincentky v lahvích je dlouhá téměř 200 let a sahá do roku 1820. Historie lázeňství v Luhačovicích však sahá až do roku 1590. Vodu pili až na císařském dvoře ve Vídni a také v moravských vinných sklípcích, protože vychlazená Vincentka v teplých dnech chutná s kvalitním suchým bílým vínem, neutralizuje žaludeční kyselinu a minimalizuje kocovinu.

Odkud se bere?

Pramení v centru města uprostřed kolonády na břehu říčky Šťávnice. Je to vlastně zbytková mořská voda z pravěkého třetihorního moře, která zůstala uvězněná mezi vrstvami hornin pod Luhačovicemi. Ze zemských hlubin ji obohacuje oxid uhličitý a ředí se obyčejnou podzemní vodou. Při své cestě na povrch prochází různými vrstvami hornin a rozpouští stopové prvky, takže nakonec obsahuje takovou širokou škálu prvků jako málokteré jiné minerální vody. Přírodní zdroj léčivé minerální uhličité vody Vincentka vyvěrá ze zřídelních struktur lázní Luhačovic, na severozápadním podhůří Bílých Karpat, v klimaticky velmi vhodném prostředí na okraji rozsáhlých lesních komplexů, v nadmořské výšce 256 m.

Kolik Vincentek vlastně existuje?

V Luhačovicích vyvěrá celkem až 16 minerálních pramenů různého minerálního složení a existují zde celkem tři prameny nazvané Vincentka. Jsou to Vincentka, Nová Vincentka a Vincentka 2. O zvelebování jména Vincentka se v současnosti dělí dvě společnosti – akciová společnost Lázně Luhačovice, která má práva na lázeňský způsob využívání Vincentky přímo v Luhačovicích a akciová společnost Vincentka, která má práva na plnění do lahví a její prodej. Vincentka – Minerální voda původního pramene, dříve nazývaného jako Hlavní, je k dispozici ve stejnojmenné hale vybudované v letech 1947 – 1948. Podává se studená i ohřívaná, používá se k pitné léčbě a inhalacím v Lázních Luhačovice. Kvůli vydatnosti 10 – 12 litrů za minutu se v současné době tento pramen již nevyužívá na lahvování. Nová Vincentka – Druhý pramen má podobné složení jako původní, ale díky vydatnosti 30 litrů za minutu je od roku 1991 využíván jako zdroj pro lahvování a stáčen. Tento vrt je hluboký 35 metrů a pochází z roku 1988. Vincentka 2 – Třetí z pramenů s vydatností 40 litrů za minutu je situován západně od Jurkovičova domu. Slouží jako rezerva pro léčebné účely, ale zatím (od r. 2011) není využíván.

Kde najdeme téměř celou Mendělejevovu tabulku?

Žertem se říká, že Vincentka obsahuje téměř celou Mendělejevovu periodickou tabulku prvků. Je to velmi silně mineralizovaná, jodová uhličitá minerální voda z přírodního léčivého zdroje, hydrogenuhličitan-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická. Obsahuje ionty sodíku, draslíku, vápníku, lithia, hořčíku, fluóru, chlóru, jódu a železa. Železo je však před stáčením do lahví odstraňováno. Celková mineralizace dosahuje 10050 mg/l. Osmotickým tlakem 660 kPa se blíží osmolalitě lidské krve a nitrobuněčných tekutin. Obsahuje biogenní prvky, jakými jsou lithium, rubidium, cesium, měď, zinek, vanad, chrom, kobalt ve fyziologickém poměrném zastoupení.

Je Vincentka všelék?

Vincentka je označována také jako „lék našich babiček“. Její léčivé účinky prověřila staletí. Je vhodná jako doplněk při detoxikaci organismu, jako cenný zdroj jódu a dalších důležitých minerálů potřebných pro zdravý životní styl. Umožňuje rozpouštění hlenů na sliznicích dýchacích cest, žaludku a střevech svým obsahem a vyvážeností minerálních solí a biogenních prvků. V lázeňství se Vincentka používá zejména při inhalačních a pitných kúrách při nemocech dýchacích cest, hlasivek, poruchách látkové výměny, žaludečních vředech, chorobách dvanácterníku, při chronické pankreatitidě a diabetu. Vincentka je vhodná jako přírodní doplněk výživy pro sportovce, děti, těhotné ženy a rekonvalescenty. Díky obsahu minerálních solí je používána k regeneraci po velkých ztrátách potu. Neutralizuje překyselení žaludku (např. po konzumaci kávy nebo vína). Celkovým složením hypotonické kyselky s obsahem jodidů příznivě ovlivňuje obranyschopnost ve smyslu prevence chronických bakteriálních infekcí horních cest dýchacích, chronické rýmy, sinusitidy a chronické polypózní nasopharyngitidy. U dětí preventivně působí proti rozvoji recidivující tracheobronchitidy a rhinitidy. Aplikace přípravku je vhodná i po stavech nosních operací. Doporučuje se také proti vzniku suchých zánětů nosní sliznice a k prevenci jejích recidiv. Četnost ani délka užívání není omezena.

Vincentku lze darovat

Vynikajícím dárkem a suvenýrem, který si můžete odnést z pobytu v Luhačovicích, je minerální voda Vincentka v lahvích, ale i sada výrobků s obsahem Vincentky. Dostanete je v obchůdcích na kolonádě, obchodech se suvenýry, drogériích, na recepcích hotelů a penzionů. Dokonce Vincentku v 0,7 l lahvích pro velký zájem prodává Vincentka, a. s., ve svém sídle v Luhačovicích. Návštěvníci si ji odvážejí v celých kartonech v kufrech aut. Prodává se za zhruba polovinu ceny jako v prodejnách a lékárnách. Balená Vincentka se používá v některých zdravotnických zařízeních (i na Slovensku) především k inhalacím a výplachům. Kromě lahví se prodává také v nosních sprejových aplikátorech a jako koncentrát na výplach dutin (Nasalis). Přidává se jako kontrovaná sůl i do pastilek, zubních past, sirupů, hydratačních krémů a sprejů Vincentka. Pastilky hlavně v ČR oceňují umělci a lidé kteří pracují s hlasem – zpěváci, herci, moderátoři, spíkři, učitelé…

Vincentku znají i v Číně

Vincentka je populární i v Číně. Tamní dopravní policisté ji v práci inhalují přes rozprašovače, neboť jim pomáhá (vykašláváním hlenů) odstraňovat smogové částice z průdušek. Prioritou jsou český a slovenský trh, ale Vincentka se vyváží do 6 zemí světa – na Slovensko, do Číny, Ruska, na Kypr, Ukrajinu a do Estonska. Vincentka, a. s., ročně prodá přes 4 miliony 0,7 l lahvových balení Vincentky. Společnost Vincentka, a. s., dosáhla za rok 2015 tržby ve výši cca 90,6 mil. Kč, což bylo o cca 6 mil. Kč více než rok předtím. Podíl tržeb za doplňkové výrobky z celkového objemu prodeje vlastních výrobků tvoří 46 %.

Více informací je na www.vincentka.cz

 

TopReality.sk získali ocenenie SUPERBRANDS

Spoločnosť Topreality.sk, s.r.o., prevádzkujúca jeden z najnavštevovanejších slovenských realitných portálov, zaoberajúcich sa predajom, kúpou a prenájmom realít – TopReality.sk, získala ocenenie Superbrands Slovakia 2016. Toto prestížne ocenenie udeľuje komisia expertov Brand Council zložená z profesionálov z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu, médií a marketingového výskumu. Hodnotené sú domáce aj nadnárodné značky z hľadiska ich postavenia a významu na domácom trhu. Značka Topreality.sk bola ako jediná spoločnosť v rámci realitného sektora opätovne ocenená v rokoch 2013, 2014 a 2016. Informoval o tom konateľ TopReality.sk Marek Grajcarík.

 

,,Veríme, že toto výnimočné ocenenie je aj pre našich klientov a partnerov dôkazom, že spolupráca s portálom TopReality.sk bola tým správnym rozhodnutím. Vážime si dôveru verejnosti, ktorá je pre nás zaväzujúca a chceme v tomto prístupe k zákazníkom pokračovať naďalej,“ ubezpečil verejnosť M. Grajcarík.

 

TopReality.sk patrí medzi najnavštevovanejšie slovenské realitné portály, zaoberajúce sa kúpou, predajom a prenájmom realít. Tohtoročná mesačná návštevnosť sa pohybuje na úrovni takmer 1,8 milióna. Na TopReality.sk sa nachádzajú nehnuteľnosti z celého Slovenska. Portál poskytuje priestor pre súkromnú inzerciu, aj pre inzerciu realitných kancelárií a komerčných spoločností. Každý návštevník portálu si môže vyfiltrovať vývoj cien realitného trhu pre ľubovoľnú kategóriu na www.topreality.sk/chart/. V ponuke sú údaje podľa jednotlivých okresov i krajov pri bytoch, domoch, novostavbách či pozemkoch, v období až do 31 týždňov.

 

Na webovej stránke si nájde každý kompletnú ponuku rôznych nehnuteľností, ako sú byty, domy, chaty, usadlosti, ale aj kancelárske, administratívne, obchodné, reštauračné, športové priestory, či priestory pre výrobu, sklad, chov zvierat a ďalšie špecifické druhy. Okrem toho portál ponúka aj pozemky, ktoré sú prehľadne rozdelené. Sú nimi pozemky určené pre výstavbu rodinných domov, bytovú výstavbu, rekreáciu, ornú a lesnú pôdu, komerčné a priemyselné zóny, vinice, lesy, záhrady, sady, lúky a pasienky, ale aj vodné plochy a iné. TopReality.sk poskytuje čitateľom pridanú hodnotu, ktorou sú realitné články umiestnené v sekcii Novinky. Vďaka tomu má čitateľ denne k dispozícii aktuálny prehľad o realitnom dianí vo svojom regióne, či o zaujímavostiach z oblasti architektúry, dizajnu a noviniek firiem na trhu. Počas celého roka prebiehajú rôzne súťaže o vecné ceny pre užívateľov. Ponuku je možné inzerovať neobmedzene a  nehnuteľnosti, ktoré sú umiestnené v komerčnej inzercii, sa automatickým exportom odosielajú zdarma a inzerujú na ďalších vyše 150 realitných portáloch. Inzerované sú aj zahraničné nehnuteľnosti. Patrí sem česká, poľská, anglická, nemecká, maďarská a rumunská jazyková mutácia.

 

Kontaktná osoba: Michaela Kaplavková, kaplavkova@topreality.sk

 

Viac informácii o Superbrands nájdete na internetovej stránke www.slovaksuperbrands.com

Sídlo s.r.o. – služby podle vašich představ

Pokud zákazníkům a obchodním partnerům prezentujete své produkty a uvádíte sídlo firmy v hlavní metropoli, jistě působíte lepším dojmem, než když máte adresu psanou na maloměstě v panelovém bytě. I z tohoto důvodu stále více podnikatelů hledá lukrativní sídlo firmy v hlavní metropoli.

Požadujete-li v tomto směru odbornost, profesionalitu a garanci kvalitních služeb, obraťte se na společnost Profi-kancelář s.r.o. Ta patří k nejstarším poskytovatelům svého druhu, a tudíž je její přístup spojen s ověřenou letitou praxí, stovkami spokojených klientů a odpovídajícím nadstandardem.

Zvyšte prestiž svého podnikání

V tomto případě se jedná o virtuální sídlo firmy, které primárně neokupujete, nýbrž jej máte přihlášené na reprezentativní adrese. Tento holý údaj si však můžete rozšířit o spoustu dalších úkonů, jež zjednoduší vaše firemní procesy. Níže uvádíme jejich krátký výčet.

  • Neomezený příjem pošty s týdenním nebo měsíčním přeposíláním
  • Zákaznická linka s operátorem
  • Využívání zařízené kanceláře a zasedací místnosti

Sídlo firmy Praha je spojeno hlavně s nízkými náklady oproti klasickému pronájmu kanceláře, za níž byste se v centru Prahy jistě nedoplatili.

Navrhněte si individuální sídlo firmy

Společnost Profi-kancelář s.r.o. vám poskytne bezplatnou konzultaci, s pomocí níž bude navrženo řešení odpovídající vašim konkrétním potřebám. Lukrativní sídlo firmy se může nacházet na Praze 1 hned vedle Václavského náměstí či v samotném centru na Praze 2. Zajímavé však mohou být také lokality jako je Praha 3 nebo Praha 9.

Změňte model fungování vaší firmy a snižte své provozní náklady. Zároveň využijte spousty nadstandardních služeb, které si pro vás Profi-kancelář s.r.o. přichystala. Je to například profesionální účetnictví, poradenství v oblasti marketingu a jiné administrativní úkony. Věřte, že budete spokojeni.

Makrowin už dvojsklá nepoužíva, na úrovni doby je trojsklo!

Tepelno-technickú kvalitu okna ovplyvňujú jeho súčasti

 

Okná sa skladajú z rámu, skla a kovania. Každá z týchto súčastí má svoje tepelno-technické parametre, ktoré ovplyvňujú kvalitu celého okna a jeho celkové tepelno-technické parametre. Projektanti však často buď z opatrnosti, veď nesú zodpovednosť za to, čo navrhli, alebo z neznalosti – to je ten horší prípad, presne nešpecifikujú tepelno-technické parametre všetkých súčastí (Uw, Ug, Uf).

 

Dušan Majer, riaditeľ spoločnosti Makrowin, s.r.o., Detva hovorí: „Pri nejasnej špecifikácií tepelno-technických parametrov súčastí okien vznikajú problémy a výrobcovia musia zákazníkovi vysvetliť, ako sa okno skladá a čo konkrétne mu vieme našimi technológiami výroby ponúknuť, aké výsledné Uokna dosiahne, keď sa použijú rôzne rámy, sklá, kovania, tesnenia… Musíme zákazníka dovzdelať a až potom sa pýtať, ktorý variant konštrukčnej skladby, a tým aj tepelnotechnickej kvality okna máme naceniť. Najhoršie je zistenie, že aj napriek snahe ponúknuť zákazníkovi čo najvyššiu tepelno-technickú kvalitu okien, ktoré vyrábame, ten nakoniec často uprednostní najnižšiu cenu. Je len samozrejmé, že pri najnižšej tepelno-technickej kvalite okna je aj jeho cena najnižšia. Keď si však porovnáme cenu drevených okien, tak okno s trojsklom je drahšie len o približne 10 %. Takýto cenový rozdiel je z dlhodobého hľadiska tepelných ziskov zanedbateľný a vráti sa už v prvých rokoch užívania. Preto Makrowin už do svojich výrobkov dvojsklá ani prakticky nepoužíva a osádza iba trojsklá. Pokiaľ zákazník z nejakých príčin trvá na dvojskle, vieme mu vyhovieť, ale snažíme sa mu to vyhovoriť.“

 

Súčasné trendy, aj pripravovaná legislatíva jednoznačne preferuje nízkoenergetické a pasívne budovy a pri takých už nemá dvojsklo v dnešnej dobe čo hľadať. „Okná s izolačnými dvojsklami už ani neodporúčame. Prax ukázala, že trojsklá treba dať všade. Potvrdzujú to aj teoretické výpočty. Rovnaký dom postavený napríklad v Bratislave, na Sliači a v Poprade, má vo všetkých troch prípadoch vyššie denné tepelné zisky pri trojsklách, ako pri dvojskle. Netreba zabúdať, že okná nám prinášajú tepelné zisky ale aj tepelné straty a preto sú trojsklá energeticky efektívnejšie. Šetriť na oknách sa určite neoplatí. Dnešné moderné drevohliníkové okná majú životnosť rovnako ako celá stavba a nepotrebujú ani zvláštne ošetrovanie, ani výmenu v dôsledku opotrebovania. Ak sú správne navrhnuté, vyrobené a osadené, predstavujú dobrú investíciu, ktorá sa majiteľovi rokmi vráti v podobe ušetrených nákladov v zime na kúrenie a v lete na chladenie. Rozdiel v cene medzi dvojsklom  a trojsklom je takmer nepodstatný s prihliadnutím na dlhodobý zisk počas doby užívania,“ upozorňuje D. Majer.

 

Dodáva, že kým spomínaný rozdiel v cene drevených okien s dvojsklom a trojsklom je iba cca 10 %, rozdiel v parametroch dvojsklá a trojskla je podstatne väčší:

Ug=1,1 W/(m2.K) dvojsklo

Ug=0,6 W/(m2.K) trojsklo

Viac o porovnaní je na:  http://www.makrowin.sk/dvojskla-ci-trojskla/

„Na spomínanej stránke sú aj tabuľky s konkrétnymi výsledkami výpočtov – tepelné straty, tepelné zisky, z troch rôznych klimatických oblastí Slovenska – Bratislava, Sliač a Poprad. V rodinnom dome sú použité dve varianty zasklenia. Jeden variant sú všetky okná v trojskle a druhý variant s dvojsklami na južnej strane, aby „nám dvojsklá pekne hriali“. Výsledok si môžete pozrieť v tabuľkách. Jedine s trojsklom aj na južnej strane bolo možné dosiahnuť kladnú energetickú bilanciu okien, čiže okná s trojsklom aj na južnej strane nám priniesli viac tepla, ako stratili. Pri použití dvojskla na južnej strane sú vždy straty väčšie ako zisky,“ konštatuje D. Majer.

 

Keď si kupujete okno od renomovaného slovenského výrobcu drevohliníkových okien-firmy Makrowin, nekupujete si len výplň stavebného otvoru. Kupujete si najlepšie riešenie na  úrovni doby. Výrobky tejto firmy sú kvalitatívnou špičkou na slovenskom trhu a synonymom kvality. Okná sú jedným z najkritickejších miest na stavbe z hľadiska únikov tepla, vzniku tepelných mostov, ale aj náročnosti na presnosť zabudovania a použité materiály a postupy. Pritom predstavujú finančne náročnú časť investície z pohľadu celkových nákladov na stavbu.

 

Makrowin, s.r.o., je spoločnosť, ktorá je od roku 1997 významným slovenským výrobcom drevených okien. Vyrába aj presklené posuvné dvere a je dodávateľom doplnkov k oknám, akými sú interiérové a exteriérové parapetné dosky, siete proti hmyzu, interiérové a exteriérové tienenie. Firma je dlhoročným členom Zväzu spracovateľov dreva SR a držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality.

 

Viac informácií je na: www.makrowin.sk, alebo na tel: +421 45 5455346,
e-mail: info@makrowin.sk

 

Vyzkoušejte naše levné sídlo firmy

Jedním z velmi účinných řešení, jak v této době ušetřit náklady na provoz firmy, je využít službu levné virtuální sídlo firmy v Praze. Co si pod pojmem levné „virtuální sídlo“ můžeme představit? Znamená to, že registrační adresu vaší společnosti, kterou máte zapsanou v obchodním rejstříku jako oficiální (registrační) sídlo firmy, si umístíte k nám do naší virtuální kanceláře. Tedy vaše virtuální sídlo firmy bude na adrese Praha. Výhoda je, že v sídle firmy nemusíte být osobně přítomni. Dále se dozvíte další výhody služby virtuálního sídla firmy.

Služby levného virtuálního sídla firmy

Levné sídlo firmy představuje také řadu nadstandardních a individuálních služeb, které jsou realizovány na základě přání zákazníka. Pakliže si to situace žádá, můžete si za symbolickou částku pronajmout i opravdové fyzické kanceláře nebo zasedací místnosti v těchto budovách, jež vám mohou sloužit pro obchodní jednání nebo kontakt s patřičnými úřady. Jak sami můžete vidět, podnikání může mít spoustu zásadních prvků a levné sídlo firmy je jedním z nich.

Přehled jednotlivých programů levného sídla firmy

Hlavní programy služeb:

  • Základní program levného sídla firmy
  • Rozšířený program levného sídla firmy s osobním přebíráním nebo měsíčním přeposíláním došlé korespondence

Sídlo společnosti na Praze 9

Na webu se velice přehledně dozvíte, jaké jsou ještě možnosti k poskytnutí větších výhod pro vás. Najdete tam ukázku nabízených služeb a  můžete si tam vybrat program, přesně podle vašich představ. Sídlo firmy a další služby, které jsou zde nabízeny jsou plně v souladu s platnou legislativou České republiky. A vám, jako podnikateli, může velice snížit náklady i rizika spojená s podnikáním.

Virtuální sídlo firmy si můžete zřídit v kancelářském centrum na Praze 9 v Poličanské ulici.

Pokud vás nabídka levného virtuálního sídla firmy zaujala, podívejte se na webové stránky podnikatelského centra www.levne-sidlo-firmy.cz, nebo zavolejte na zákaznickou linku 222 745 576.